Filozofia

Základnou myšlienkou našej spoločnosti je poskytovanie kvalitných outsourcingových služieb.

Preto chceme našim zákazníkom ponúknuť racionálne a správne ekonomické rozhodnutia, ktoré minimalizujú ich náklady. Princípom našich služieb je ušetrenie času a priestoru aby sa zákazník plne sústredil na svoj core business.

 

„Kvalita je skutočným zdrojom konkurenčnej výhody”

PhDr. Zuzana Masaryková PhD.
konateľ

 

Najväčšou výzvou je riadiť poskytovanie služieb novým spôsobom:
Zistiť celkové náklady každého vozového parku, využitých služieb, nastavenie opatrenia a štandardov pre dané odvetvie pomocou merania výkonnosti a pravidelne ju kontrolovať.

Skutočnosť, že niektorým organizáciám autopark nefunguje dobre nie je to preto, že sú chybné. Je to vzhľadom na spôsob ich fungovania a princípy, na ktorých stavajú. Potrebujú sa naučiť pracovať inak.

Vyškolený a spoľahlivý personál je základom dobre fungujúcej firmy.
Iba kvalitný a zaškolený personál môže poskytovať plnohodnotnú a odbornú pomoc.
Tak isto investície do kvalitného vybavenia a harmonizácia pracovného prostredia našich zamestnancov, obmieňanie SW a HW zariadenia máme nastavené tak, aby sme držali "krok s dobou"...

Video ukážka Pick-Up

Rýchly kontakt

Račianska 22/A
831 02 Bratislava III-Nové Mesto
SK - Slovenská republika

Tel./Fax: 02 / 207 66 109
Mobil: 0949 617 788
E-mail: info@t-nb.sk
Web: www.t-nb.sk

Mapa pobočiek

Logo Telekom